«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
24
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
9
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
9