300 «Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
14
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
16
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
11
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
16