300 «Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
16
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
18
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
13
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
21