«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
7
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
11
300 «Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
12
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
13