«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
11
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
13
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
7
300 «Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
12