«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
24
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
10
«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
10