«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
36
70 000 «Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
8
2 800
2