«Η τιμή είναι διαπραγματεύσιμη»
12

Χάρτης Αγγελιών